Blog

Urlop rodzicielski łączony z pracą

Urlop rodzicielski łączony z pracą

Zgodnie z Art. 182(1a) Kodeksu Pracy po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

1) 32 tygodni – w przypadku, urodzenia jednego dziecka

2) 34 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka.

Urlop rodzicielski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika. Należy go złożyć w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

(więcej…)

Leave a Comment (0) →

Wypadki w drodze do pracy lub z pracy.

Wypadki w drodze do pracy lub z pracy.

Wypadki w drodze do pracy lub z pracy. I co dalej?

Sezon zimowy niestety sprzyja zwiększonej liczbie wypadków pracowników  w drodze do pracy lub z pracy. Śliska nawierzchnia, złe warunki atmosferyczne powodują, iż mimo naszej ostrożności może dojść do niebezpiecznych sytuacji.

Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do lub z pracy, zobowiązany jest niezwłocznie  poinformować pracodawcę o ile jego stan na to pozwala. (więcej…)

Leave a Comment (0) →

Zarządzanie Ciągłością Działania

Zarządzanie Ciągłością Działania

Zarządzanie Ciągłością Działania (Business Continuity Management)

to obecnie coraz bardziej doceniany obszar zarządzania przedsiębiorstwem, którego celem jest zapobieżenie nieoczekiwanym przerwom w funkcjonowaniu firmy, a tym samym stratom finansowym i reputacyjnym.

Przygotowanie odpowiednich rozwiązań na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń jest ponadto elementem przewagi konkurencyjnej, gdyż daje obecnym i przyszłym kontrahentom gwarancję, że usługi na ich rzecz będą świadczone bez zakłóceń.

(więcej…)

Leave a Comment (0) →

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych.

Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jest jednym z fundamentalnych praw obywatelskich. To prawo z drugiej strony generuje szereg niełatwych obowiązków po stronie podmiotów przetwarzających dane osobowe tzw. „administratorów danych osobowych”. Warto jednak zapewnić w naszych firmach zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych, tym bardziej, że właśnie nadchodzą rewolucyjne zmiany w przepisach rozszerzające zakres uprawnień po stronie osób fizycznych oraz zakres obowiązków po stronie podmiotów przetwarzających dane.

(więcej…)

Leave a Comment (0) →

Kobieta w ciąży i praca przy komputerze.

Kobieta w ciąży i praca przy komputerze.

Ważna zmiana dotycząca  kobiet w ciąży.

Zmianie uległ czas pracy przy monitorach ekranowych. Czyli nowości w temacie „Kobieta w ciąży i praca przy komputerze”.

Kobieta w ciąży zatrudniona na podstawie umowy o pracę jest w sposób szczególny chroniona prawnie przed zwolnieniem i wykonywaniem obowiązków w trudnych, niebezpiecznych lub niesprzyjających jej stanowi warunkach. Jeden z ważniejszych przepisów w tym zakresie, dotyczący krótszego czasu pracy przed monitorem, uległ zmianie.

(więcej…)

Leave a Comment (0) →

Wyjście ewakuacyjne.

Wyjście ewakuacyjne.

BHPowiec też człowiek – w trakcie pracy może zgłodnieć. Wtedy udaje się do najbliższego sklepu, aby zaspokoić potrzebę jedzenia. Tak – zdarzają się nam zakupy w trakcie pracy – bijemy się w pierś. A że każdy ma swoje „zboczenie zawodowe” pewne niedociągnięcia zdarza nam się zauważyć. Nie inaczej było tym razem. Byliśmy u naszych klientów w Proszowicach. Jak się okazało dwa dni wcześniej otwarto tam po remoncie Biedronkę.

(więcej…)

Leave a Comment (0) →

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony

Od 22 lutego 2016 r. obowiązują nowe zasady zawierania umów o pracę – a dokładniej dotyczy to zagadnienia „umowa o pracę na czas określony” u jednego pracodawcy.

Zmiany wprowadziły ograniczenie liczby umów zawartych na czas określony do nie więcej niż 3 a maksymalny łączny czas trwania w/w umów (bez względu na ewentualne przerwy)  to 33 miesiące.

Ten limit jest na całe życie i nie będzie się zerował nawet po długiej przerwie pomiędzy kolejnymi okresami zatrudnienia w tej samej firmie na tym samym stanowisku.

(więcej…)

Leave a Comment (0) →
Page 1 of 7 12345...»