Krajowy Ośrodek Usługowo-Dydaktyczny Bezpiczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej "Partner" Sp.j.

CRISIS MANAGEMENT

 

CRISIS MANAGEMENT

CRISIS MANAGEMENT including development of necessary documentation preceded by an analysis of security situation, training sessions in this area