Zarządzanie
ciągłością działania

zarządzanie przedsiębiorstwem, którego celem jest zapobieżenie nieoczekiwanym przerwom w funkcjonowaniu firmy, a tym samym stratom finansowym 

Bezpieczeństwo
i higiena pracy

proponujemy pełny outsourcing
w zakresie służby bezpieczeństwa
i higieny pracy jako nowoczesną formę zarządzania
 

Ochrona przeciwpożarowa

dostosowanie budynków, obiektów, terenów do wymogów ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami

Ochrona danych osobowych

zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ochroną danych w dużym przedsiębiorstwie i grupie kapitałowej oraz prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych

Zarządzanie kryzysowe

opracowywanie i uzgadnianie planów, procedur oraz dokumentacji zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Pierwsza pomoc przedmedyczna

szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, obsługi apteczki oraz automatycznego zewnętrznego defibrylatora AED

Witaj na stronie Ośrodka Usługowo Dydaktycznego Partner!

Zapraszamy Pracodawców do korzystania z usług naszego Ośrodka.
Działalność w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej prowadzimy od roku 2003. Oferujemy Państwu wypracowane przez lata działalności metody obsługi małych i średnich firm, firm wielozakładowych i „sieciowych” na terenie całego kraju. Zlecenie wykonania zadań służby bhp wyspecjalizowanej firmie jest najtańszą i najwygodniejszą formą spełniania wymagań obowiązujących przepisów w Firmie.

Obecnie rozszerzyliśmy naszą działalność o zagadnienia związane z ochroną danych osobowych oraz zarządzaniem ciągłością działania
Do Państwa dyspozycji oddajemy zespół wykwalifikowanych doświadczonych pracowników, potrafiących wprowadzać w życie obowiązujące przepisy, opracować niezbędną dokumentację, prowadzić szkolenia, przygotować firmę do kontroli przez zewnętrzne organy kontrolne.

EE-learning to dogodna forma szkolenia, którą polecamy w szkoleniu pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, szkoleniu osób kierujących pracownikami, studentów.

Najbliższe szkolenia:

Nie zdążysz na szkolenie?

Zadzwoń i ustal termin dogodny dla Ciebie.

Zaufali nam:

loga