Szkolenia BHP

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenia BHP wstępne.

Zgodnie z Art. 237³. § 2. (179) Kodeksu Pracy, Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy:

 • instruktaż stanowiskowy (pracodawca)
 • instruktaż ogólny

 

Szkolenia BHP okresowe.

Zgodnie z Art. 237³. § 2. (179) Kodeksu Pracy, Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

 • pracodawców, osób kierujących pracownikami
 • pracowników administracyjno – biurowych
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • kadry inżynieryjno – technicznej
 

SZKOLENIA BHP W NASZYM OŚRODKU

 

Miejsce

Firma realizuje cele szkoleniowe oraz pełną obsługę firm na ternie całego kraju, bez naliczania dodatkowych kosztów. Szkolenia bhp odbywają się także w Centrali Ośrodka lub w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.

 

Organizacja szkolenia

 • składa się ono z wykładu z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych
 • prowadzący zajęcia to aktywni zawodowo specjaliści bhp i inspektorzy ppoż.
 

Zapewniamy uczestnikom

 • niezbędne materiały szkoleniowe,
 • konsultacje z wykładowcą,
 • zaświadczenia.