Szkolenia z pierwszej pomocy

SzkolenIa z zakresu pierwszej pomocy

Szkolenia z pierwszej pomocy

Proponujemy Państwu szkolenie osób obsługujących punkty udzielania pierwszej pomocy i apteczek w ramach zakładowego systemu pierwszej pomocy. Szkolenia obejmują udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w urazach i zachorowaniach, prowadzą je lekarze medycyny lub ratownicy medyczni w oparciu o wytyczne organizacji ERC European Resuscitation Council z praktycznym zastosowaniem defibrylatorów oraz fantomów.

 • Podstawowe 4h

 

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy obejmują tematykę:

 

Omówienie zasad interwencji w sytuacji kryzysowej z uwzględnieniem:
 1. aspektów prawnych dotyczących udzielania Pierwszej Pomocy,
 2. sposobów rozpoznawania stanów zagrożenie życia,
 3. sposobu wzywania pomocy
 4. ilości osób ratujących i ratowanych
Omówienie zasad udzielania Pierwszej Pomocy w następujących okolicznościach:
 1. osoba z brakiem spontanicznego oddechu,
 2. osoba nieprzytomna ze stwierdzonym spontanicznym oddechem,
 3. postępowanie z osobą będącą w stanie zagrażającym utratą czynności życiowych (np.: zawał serca, udar mózgu, stan astmatyczny i.in.),
 4. osoba z ubytkiem krwi,
 5. postępowanie w przypadku porażenia prądem,
 6. postępowanie w zachłyśnięciach i zadławieniach,
 7. postępowanie w urazach: głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha, okolicy krocza, kończyn; postępowanie w urazach wielonarządowych,
 8. postępowanie w upadkach z wysokości,
 9. postępowanie w przypadku oparzeń (oparzenia skóry, oczu, dróg oddechowych, przewodu pokarmowego), klasyfikacja oparzeń, odrębności postępowania,
 10. postępowanie w przypadku odmrożeń,
 11. postępowanie w przypadku złamań, zwichnięć,
 12. postępowanie w przypadku zranień, sposoby postępowania w przypadku obecności ciał obcych w ranie,
 13. postępowanie w udarze cieplnym,
 14. postępowanie w wychłodzeniu ciała,
 15. postępowanie w zatruciach: m.in.: tlenkiem węgla,
Omówienie zawartości apteczki – sposoby użycia środków opatrunkowych i innych przedmiotów znajdujących się w apteczce.
Omówienie podstawowych zabiegów reanimacyjnych z uwzględnieniem użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED wraz z prezentacją i ćwiczeniami praktycznymi pod kierunkiem instruktora:
 1. stwierdzenie obecności, lub braku spontanicznego oddechu,
 2. pośrednie stwierdzenie obecności, lub braku czynności serca,
 3. sposoby udrożnienia dróg oddechowych,
 4. sposoby użycia maski do wentylacji jednorazowego użytku, sposoby prowadzenia zastępczego oddechu,
 5. masaż serca pośredni,
 6. sposoby użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED,
 7. sposoby oceny skuteczności akcji reanimacyjnej,
 8. pozycja boczna ustalona.