Bezpieczeństwo i higiena pracy

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

outsourcing w zakresie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

W swojej ofercie proponujemy pełny outsourcing w zakresie służby bezpieczeństwa i higieny pracy jako nowoczesnej metody zarządzania.

W ramach współpracy proponujemy:
 • sprawowanie obowiązków specjalisty ds. BHP,
 • dokonywanie przeglądów obiektów pod względem wymogów bhp,
 • pełną obsługę postępowań powypadkowych,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków w drodze do i z pracy,
 • przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego (art. 226 kp) oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie,
 • sporządzenie planu poprawy warunków pracy,
 • prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • identyfikację zagrożeń w środowisku pracy, w tym badanie natężenia światła na stanowiskach pracy,
 • opracowywanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych,
 • opracowania instrukcji bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp,
 • zaopatrzenie w odzież i obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej,
 • udział w posiedzeniach komisji bhp,
 • wdrażanie systemów bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie,
 • zgłaszanie firm do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • odpowiadanie na wystąpienia oraz realizacja decyzji PIP, PIS,
 • obsługę w zakresie prawa pracy.
 
Doradztwo w zakresie
 • organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz dobru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • nowych lub przebudowywanych obiektów albo ich części, w których przewiduje się tworzenie pomieszczeń pracy, montażu urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
 • wdrażania systemów bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie,
 • prawa pracy.