Szkolenie zarządzanie kryzysowe

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

szkolenia z obrony cywilnej

Podstawowym celem proponowanych szkoleń  jest zdobycie, poszerzenie oraz ugruntowanie wiedzy pracowników firm i instytucji wg programów postępowania w sytuacjach kryzysowych, szkolenia formacji obrony cywilnej, szkolenia powszechnej samoobrony, szkolenia obronnego.

W czasie szkoleń uwzględniamy zagadnienia dotyczące:

  • klęsk żywiołowych,
  • katastrof technicznych,
  • wojny,
  • innych niebezpiecznych zdarzeń.