Szkolenie zarządzanie kryzysowe

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

szkolenia z obrony cywilnej

Podstawowym celem proponowanych szkoleń  jest zdobycie, poszerzenie oraz ugruntowanie wiedzy pracowników firm i instytucji wg programów postępowania w sytuacjach kryzysowych, szkolenia formacji obrony cywilnej, szkolenia powszechnej samoobrony, szkolenia obronnego.

Obrony Cywilnej dziś formalnie nie ma. Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny przepisy o obronie cywilnej zostały uchylone. Lukę ma wypełnić projektowana ustawa o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej przygotowywana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji kiedy to nastąpi trudno określić.

W czasie szkoleń uwzględniamy zagadnienia dotyczące:

  • klęsk żywiołowych,
  • katastrof technicznych,
  • wojny,
  • innych niebezpiecznych zdarzeń.