Blog

Jednorazowe odszkodowanie z KRUS 2015

Jednorazowe odszkodowanie z KRUS 2015

Jednorazowe odszkodowanie z KRUS 2015 czyli odszkodowanie które należy się na podstawie ubezpieczenia społecznego rolników z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej określone jest w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego.

Ile wynosi Jednorazowe odszkodowanie z KRUS 2015?

Jaka to kwota? Na jaki zasiłek chorobowy może liczyć rolnik?

Na podstawie art. 13 ust. 4 i art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r. poz. 704 i 1066) zarządza się, co następuje:
§ 1. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wynosi 700 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

§ 2. Zasiłek chorobowy wynosi 10 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni.

 

Dla porównania ZUS – jednorazowe odszkodowanie z ZUS 2015

Leave a Comment (0) ↓