Blog

Myj ręce.

Regularnie myj ręce mydłem i wodą, lub dezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Mycie rąk powinno trwać 30 sekund. Zapoznaj się z instrukcją mycia rąk na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Dlaczego trzeba myć ręce?

Każde dotknięcie klamki, banknotu czy poręczy w autobusie sprawia, że na nasze ręce dostaje się od 100 do 10 tys. komórek drobnoustrojów. To bomba bakteryjna, którą rozbroić może tylko mycie rąk. Wystarczy kilkadziesiąt sekund myć ręce, by oczyścić je z 90 proc. bakterii. Żeby uzyskać najlepszy efekt potrzebne jest niecała minuta.

Jak myć ręce? Podstawowe zasady:

  • myj ręce ok. 30 sekund
  • rozpocznij od zmoczenia rąk wodą
  • nabierz tyle mydła, aby pokryły całą powierzchnię dłoni
  • dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie rozprostowane dłonie
  • pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców oraz okolic kciuków
  • na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym ręcznikiem

Myjąc ręce w miejscu publicznym staraj się nie dotykać umytymi rękoma klamek, drzwi oraz innych elementów wyposażenia, mogą znajdować się na nich liczne bakterie. Wychodząc możesz posłużyć się papierowym ręcznikiem, który ograniczy kontakt z drobnoustrojami.

źródło: gov.pl

Leave a Comment (0) →

Dekalog bezpieczeństwa podczas epidemii

DEKALOG BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA PODCZAS EPIDEMII KORONAWIRUSA

CZĘSTO MYJ RĘCE

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

PODCZAS POWITANIA UNIKAJ UŚCISKÓW I PODAWANIA DŁONI

W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie.

(więcej…)

Leave a Comment (0) →

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS 2020/2021

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS obowiązujące od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021

984 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

984 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

(więcej…)

Leave a Comment (0) →

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS 2019/2020

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS 2019/2020
Jednorazowe odszkodowanie z ZUS obowiązujące od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020

917 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

917 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

(więcej…)

Leave a Comment (0) →

Zmiana formularza – N-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia na OL-9

Zmiana formularza – N-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia na OL-9

Druk N-9 (teraz już OL-9) najczęściej jest kojarzony w związku z wypadkami przy pracy a co za tym idzie jednorazowym odszkodowaniem z ZUS. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS, który poszkodowany powinien złożyć do pracodawcy wraz z drukiem N9 (stwierdzającym zakończenie leczenia przez lekarza). Pracodawca powinien te dokumenty dołączyć do wszystkich które powstały w związku z wypadkiem i z pismem przewodnim wysłać do ZUSu. ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie dokumentacji – najczęściej zaprasza przed komisję lekarską, która orzeknie (bądź nie orzeknie) uszczerbek na zdrowiu.

Druk N9 (teraz już OL-9) jest ważne tylko 30 dni od daty wystawienia.

Cytując ZUS.pl:

„zmianie uległ formularz Zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego, wydawany przez lekarza prowadzącego leczenie. Dotychczasowy formularz N-9 zastąpiony został formularzem OL-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia. Druki N-9 mogą być nadal wykorzystywane przez lekarzy do wyczerpania zapasów. Do wniosków o świadczenia mogą być dołączane zarówno zaświadczenia wystawiane na nowym formularzu OL-9, jak i na dotychczasowym formularzu N-9.”

Pobierz Druk OL-9

Leave a Comment (0) →

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS 2018/2019

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS 2018/2019
Jednorazowe odszkodowanie z ZUS obowiązujące od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019

854 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

854 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

(więcej…)

Leave a Comment (0) →

Kontrola ZUS w trakcie zwolnienia lekarskiego.

Kontrola ZUS w trakcie zwolnienia lekarskiego.

Jakie konsekwencje poniesie pracownik, jeśli będzie nieobecny podczas kontroli zwolnienia lekarskiego?

 

Co obejmuje kontrola ZUS?

  • prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ma ona charakter formalny  –  ZUS może w ten sposób sprawdzić, czy wystawione zwolnienie zostało wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich oraz czy nie zostało sfałszowane. Zajmują się tym lekarze orzecznicy ZUS (działają na podstawie art. 59 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.)
  • prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich, Weryfikuje czy chory nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem i czy przestrzega zakazu nie wykonywania pracy zarobkowej  (na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Leży to w gestii pracowników komórek zasiłków ZUS.

(więcej…)

Leave a Comment (0) →

Urlop rodzicielski łączony z pracą

Urlop rodzicielski łączony z pracą

Zgodnie z Art. 182(1a) Kodeksu Pracy po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

1) 32 tygodni – w przypadku, urodzenia jednego dziecka

2) 34 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka.

Urlop rodzicielski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika. Należy go złożyć w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

(więcej…)

Leave a Comment (0) →

Wypadki w drodze do pracy lub z pracy.

Wypadki w drodze do pracy lub z pracy.

Wypadki w drodze do pracy lub z pracy. I co dalej?

Sezon zimowy niestety sprzyja zwiększonej liczbie wypadków pracowników  w drodze do pracy lub z pracy. Śliska nawierzchnia, złe warunki atmosferyczne powodują, iż mimo naszej ostrożności może dojść do niebezpiecznych sytuacji.

Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do lub z pracy, zobowiązany jest niezwłocznie  poinformować pracodawcę o ile jego stan na to pozwala. (więcej…)

Leave a Comment (0) →

Zarządzanie Ciągłością Działania

Zarządzanie Ciągłością Działania

Zarządzanie Ciągłością Działania (Business Continuity Management)

to obecnie coraz bardziej doceniany obszar zarządzania przedsiębiorstwem, którego celem jest zapobieżenie nieoczekiwanym przerwom w funkcjonowaniu firmy, a tym samym stratom finansowym i reputacyjnym.

Przygotowanie odpowiednich rozwiązań na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń jest ponadto elementem przewagi konkurencyjnej, gdyż daje obecnym i przyszłym kontrahentom gwarancję, że usługi na ich rzecz będą świadczone bez zakłóceń.

(więcej…)

Leave a Comment (0) →
Page 1 of 7 12345...»