Blog

Posts Tagged zwolnienie lekarskie

Kontrola ZUS w trakcie zwolnienia lekarskiego.

Kontrola ZUS w trakcie zwolnienia lekarskiego.

Jakie konsekwencje poniesie pracownik, jeśli będzie nieobecny podczas kontroli zwolnienia lekarskiego?

 

Co obejmuje kontrola ZUS?

  • prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ma ona charakter formalny  –  ZUS może w ten sposób sprawdzić, czy wystawione zwolnienie zostało wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich oraz czy nie zostało sfałszowane. Zajmują się tym lekarze orzecznicy ZUS (działają na podstawie art. 59 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.)
  • prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich, Weryfikuje czy chory nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem i czy przestrzega zakazu nie wykonywania pracy zarobkowej  (na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Leży to w gestii pracowników komórek zasiłków ZUS.

(więcej…)

Posted in: O firmie

Leave a Comment (0) →

zwolnienie lekarskie na dziecko

zwolnienie lekarskie na dziecko

Co zrobić w razie konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani albo porodu lub choroby małżonka stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia sprawowanie opieki albo pobytu małżonka stale opiekujących się dzieckiem w szpitalu ?

Co zrobić w razie konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat ?

Co zrobić w razie konieczności osobistego sprawowania opieki nad innym chorym członkiem rodziny ?

Jest rozwiązanie! zwolnienie lekarskie na dziecko ! (więcej…)

Posted in: Bez kategorii, O firmie

Leave a Comment (0) →