Blog

Posts Tagged N-9

Zmiana formularza – N-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia na OL-9

Zmiana formularza – N-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia na OL-9

Druk N-9 (teraz już OL-9) najczęściej jest kojarzony w związku z wypadkami przy pracy a co za tym idzie jednorazowym odszkodowaniem z ZUS. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS, który poszkodowany powinien złożyć do pracodawcy wraz z drukiem N9 (stwierdzającym zakończenie leczenia przez lekarza). Pracodawca powinien te dokumenty dołączyć do wszystkich które powstały w związku z wypadkiem i z pismem przewodnim wysłać do ZUSu. ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie dokumentacji – najczęściej zaprasza przed komisję lekarską, która orzeknie (bądź nie orzeknie) uszczerbek na zdrowiu.

Druk N9 (teraz już OL-9) jest ważne tylko 30 dni od daty wystawienia.

Cytując ZUS.pl:

„zmianie uległ formularz Zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego, wydawany przez lekarza prowadzącego leczenie. Dotychczasowy formularz N-9 zastąpiony został formularzem OL-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia. Druki N-9 mogą być nadal wykorzystywane przez lekarzy do wyczerpania zapasów. Do wniosków o świadczenia mogą być dołączane zarówno zaświadczenia wystawiane na nowym formularzu OL-9, jak i na dotychczasowym formularzu N-9.”

Pobierz Druk OL-9

Posted in: O firmie

Leave a Comment (0) →