Blog

Posts Tagged wypadek przy pracy

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS 2020/2021

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS obowiązujące od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021

984 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

984 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

(więcej…)

Posted in: O firmie

Leave a Comment (0) →

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS 2019/2020

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS 2019/2020
Jednorazowe odszkodowanie z ZUS obowiązujące od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020

917 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

917 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

(więcej…)

Posted in: O firmie

Leave a Comment (0) →

Zmiana formularza – N-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia na OL-9

Zmiana formularza – N-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia na OL-9

Druk N-9 (teraz już OL-9) najczęściej jest kojarzony w związku z wypadkami przy pracy a co za tym idzie jednorazowym odszkodowaniem z ZUS. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS, który poszkodowany powinien złożyć do pracodawcy wraz z drukiem N9 (stwierdzającym zakończenie leczenia przez lekarza). Pracodawca powinien te dokumenty dołączyć do wszystkich które powstały w związku z wypadkiem i z pismem przewodnim wysłać do ZUSu. ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie dokumentacji – najczęściej zaprasza przed komisję lekarską, która orzeknie (bądź nie orzeknie) uszczerbek na zdrowiu.

Druk N9 (teraz już OL-9) jest ważne tylko 30 dni od daty wystawienia.

Cytując ZUS.pl:

„zmianie uległ formularz Zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego, wydawany przez lekarza prowadzącego leczenie. Dotychczasowy formularz N-9 zastąpiony został formularzem OL-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia. Druki N-9 mogą być nadal wykorzystywane przez lekarzy do wyczerpania zapasów. Do wniosków o świadczenia mogą być dołączane zarówno zaświadczenia wystawiane na nowym formularzu OL-9, jak i na dotychczasowym formularzu N-9.”

Pobierz Druk OL-9

Posted in: O firmie

Leave a Comment (0) →

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS 2018/2019

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS 2018/2019
Jednorazowe odszkodowanie z ZUS obowiązujące od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019

854 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

854 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

(więcej…)

Posted in: O firmie

Leave a Comment (0) →

Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego.

Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego.

Pracownik tymczasowy to pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych uregulowane są w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Między pracownikiem tymczasowym a pracodawcą użytkownikiem nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy. Jest to sytuacja, w której występują trzy strony zatrudnienia:

  • pracodawca użytkownik, który warunki zatrudnienia uzgadnia na piśmie z agencją pracy tymczasowej,
  • agencja pracy tymczasowej, która zatrudnia pracownika tymczasowego,
  • pracownik tymczasowy.

Pracodawca użytkownik, u którego pracownik tymczasowy uległ zdarzeniu wypadkowemu zobowiązany jest do zapewnienia ustalenia okoliczności i przyczyn takiego wypadku.

(więcej…)

Posted in: O firmie

Leave a Comment (0) →