Blog

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS 2020/2021

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS obowiązujące od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021

984 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

984 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

17 214 zł – z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

17 214 zł – z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty

88 527 zł – gdy uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

44 264 zł – gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

88 527 zł oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci – gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego

88 527 zł oraz 17 214 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugie i każde następne dziecko – gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego

17 214 zł – gdy obok małżonka lub dzieci uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

44 264 zł oraz 16 048 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego – gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. 2020 poz. 279

Leave a Comment (0) ↓