Blog

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS 2018/2019

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS 2018/2019
Jednorazowe odszkodowanie z ZUS obowiązujące od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019

854 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

854 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

14 950 zł – z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

14 950 zł – z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty

76 887 zł – gdy uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

38 444 zł – gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

76 887 zł oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci – gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego

76 887 zł oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugie i każde następne dziecko – gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego

14 950 zł – gdy obok małżonka lub dzieci uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

38 444 zł oraz 14 950 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego – gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. 2018 poz. 268

Leave a Comment (0) ↓