Blog

Posts Tagged Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego

Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego.

Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego.

Pracownik tymczasowy to pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych uregulowane są w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Między pracownikiem tymczasowym a pracodawcą użytkownikiem nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy. Jest to sytuacja, w której występują trzy strony zatrudnienia:

  • pracodawca użytkownik, który warunki zatrudnienia uzgadnia na piśmie z agencją pracy tymczasowej,
  • agencja pracy tymczasowej, która zatrudnia pracownika tymczasowego,
  • pracownik tymczasowy.

Pracodawca użytkownik, u którego pracownik tymczasowy uległ zdarzeniu wypadkowemu zobowiązany jest do zapewnienia ustalenia okoliczności i przyczyn takiego wypadku.

(więcej…)

Posted in: O firmie

Leave a Comment (0) →