Blog

Posts Tagged bcm

Zarządzanie Ciągłością Działania

Zarządzanie Ciągłością Działania

Zarządzanie Ciągłością Działania (Business Continuity Management)

to obecnie coraz bardziej doceniany obszar zarządzania przedsiębiorstwem, którego celem jest zapobieżenie nieoczekiwanym przerwom w funkcjonowaniu firmy, a tym samym stratom finansowym i reputacyjnym.

Przygotowanie odpowiednich rozwiązań na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń jest ponadto elementem przewagi konkurencyjnej, gdyż daje obecnym i przyszłym kontrahentom gwarancję, że usługi na ich rzecz będą świadczone bez zakłóceń.

(więcej…)

Posted in: O firmie

Leave a Comment (0) →