Blog

Posts Tagged Business Continuity Management

Zarządzanie Ciągłością Działania

Zarządzanie Ciągłością Działania

Zarządzanie Ciągłością Działania (Business Continuity Management)

to obecnie coraz bardziej doceniany obszar zarządzania przedsiębiorstwem, którego celem jest zapobieżenie nieoczekiwanym przerwom w funkcjonowaniu firmy, a tym samym stratom finansowym i reputacyjnym.

Przygotowanie odpowiednich rozwiązań na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń jest ponadto elementem przewagi konkurencyjnej, gdyż daje obecnym i przyszłym kontrahentom gwarancję, że usługi na ich rzecz będą świadczone bez zakłóceń.

(więcej…)

Posted in: O firmie

Leave a Comment (0) →