Blog

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS 2016/2017

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS 2016/2017
Jednorazowe odszkodowanie z ZUS obowiązujące od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017

780 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

780 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

13 649 zł – z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

13 649 zł – z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty

70 196 zł – gdy uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

35 098 zł – gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

70 196 zł oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci – gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego

70 196 zł oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugie i każde następne dziecko – gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego

13 649 zł – gdy obok małżonka lub dzieci uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

35 098 zł oraz 13 649 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego – gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. 2016 poz. 206

Leave a Comment (0) ↓