Blog

Łańcuch przeżycia.

Łańcuch przeżycia.

Pierwsza pomoc przedmedyczna to 4 ogniwa tworzące łańcuch przeżycia.

Każdy z nas ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy.

Łańcuch przeżycia to:

  1. Wczesne rozpoznanie zagrożenia i wezwanie pomocy.
  2. Wczesne podjęcie czynności ratujących życie.
  3. Wczesna defibrylacja.
  4. Opieka po przywróceniu krążenia.

Wczesne rozpoznanie zagrożenia i wezwanie pomocy – aby zapobiec nagłemu zatrzymaniu krążenia (wczesne rozpoznanie zagrożenia i wezwanie pomocy oznacza, że służby medyczne przybędą tak szybko, jak to możliwe)

Wczesne podjęcie czynności ratujących życie – aby zyskać czas (wczesne podjęcie czynności ratujących życie pozwoli zyskać na czasie do chwili przyjazdu służb medycznych)

Wczesna defibrylacja – aby przywrócić czynności serca (jak najwcześniejsza defibrylacja może spowodować przywrócenie właściwej pracy serca)

Opieka po przywróceniu krążenia – aby wrócić do zdrowia (wczesne podjęcie zaawansowanych zabiegów ratowniczych daje poszkodowanemu największą szansę na przeżycie)

lancuch - Kopia

 

Leave a Comment (0) ↓