Blog

Posts Tagged Procedury przy podejrzeniu choroby zawodowej

Procedury przy podejrzeniu choroby zawodowej

Procedury przy podejrzeniu choroby zawodowej

Zgodnie z definicją zawartą w Art. 2351 K.P.  za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.

Jakie są procedury, gdy istnieje podejrzenie choroby zawodowej?

(więcej…)

Posted in: Bez kategorii, O firmie

Leave a Comment (0) →