Blog

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński

Pracownico! Jesteś na urlopie macierzyńskim? Korzystasz z niego ale tak bardzo tęsknisz za pracą, że chcesz wrócić do obowiązków zawodowych?

Niestety… nie we wszystkich przypadkach będzie możliwa rezygnacja z takiego przywileju jak urlop macierzyński.

Przepisy przewidują, że wniosek o urlop macierzyński można składać na dwa różne sposoby.

Pierwszy sposób (art. 1791 – 1793 KP) stanowi, że pracownica do 14 dni po porodzie może zgłosić zamiar wykorzystania całego urlopu macierzyńskiego, wraz z dodatkowym i rodzicielskim – w jednym wniosku. Tak złożony wniosek zobowiązuje pracodawcę do udzielenia łącznie urlopu macierzyńskiego (20 tygodni), bezpośrednio po nim urlopu dodatkowego (6 tygodni) oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 26 tygodni bezpośrednio po urlopie dodatkowym. W tym przypadku przepisy zezwalają na rezygnację z urlopu dodatkowego i rodzicielskiego w całości lub w części i powrócić do pracy. Należy wówczas złożyć wniosek o rezygnację na 14 dni przed planowanym powrotem do pracy.

Drugi sposób przewiduje możliwość składania wniosków osobno o urlop macierzyński, dodatkowy i rodzicielski.

Nowy obraz (30)

Art. 1821a KP stanowi, że wniosek o urlop rodzicielski (po wykorzystaniu w pełni urlopu macierzyńskiego i dodatkowego) może być złożony przez każdego z rodziców. Przy ubieganiu się o prawo do przerwania urlopu, znaczenie ma termin złożenia powyższego wniosku – jeżeli został złożony do 14 dni od porodu, to w każdym momencie będzie można z niego zrezygnować. Natomiast jeżeli został złożony w późniejszym terminie (jednakże nie później niż 14 dni przez planowanym rozpoczęciem urlopu, gdyż to może skutkować utratą prawa do urlopu rodzicielskiego), to pracodawca ma zasadność do nieuwzględnienia wniosku o rezygnację i powrót do pracy.

Warto dodać, że urlop dodatkowy jak i rodzicielski można łączyć z pracą zawodową u pracodawcy, który udzielił tego urlopu, w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy (art. 1821 § 5 i 6 KP).

Leave a Comment (0) ↓