Blog

Wstępne badania lekarskie pracowników – nowe zasady

Od 1 kwietnia 2015 r. osoby zmieniające pracę nie będą musiały wykonywać nowych badań lekarskich u lekarza medycyny pracy, jeśli te które posiadają będą nadal aktualne, a warunki pracy na nowym stanowisku pracy będą podobne jak na poprzednim.

Ustawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwianiu działalności gospodarczej (Dz. U. z 27.11.2014 r. poz. 1662) wprowadzi od 1 kwietnia 2015 r. ważną zmianę w art. 229 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) dotyczącą przeprowadzania wstępnych badań lekarskich pracowników u lekarzy medycyny pracy.

Nowe regulacje wskazują, że wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

  1. przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
  2. przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych

 

Należy pamiętać, że to pracodawca zawsze ponosi koszty badań, i że to pracodawca kieruje pracownika na wstępne, okresowe oraz kontrolne badania lekarskie.

Leave a Comment (0) ↓