Blog

Wyjście ewakuacyjne.

Wyjście ewakuacyjne.

BHPowiec też człowiek – w trakcie pracy może zgłodnieć. Wtedy udaje się do najbliższego sklepu, aby zaspokoić potrzebę jedzenia. Tak – zdarzają się nam zakupy w trakcie pracy – bijemy się w pierś. A że każdy ma swoje „zboczenie zawodowe” pewne niedociągnięcia zdarza nam się zauważyć. Nie inaczej było tym razem. Byliśmy u naszych klientów w pewnej miejscowości. Jak się okazało dwa dni wcześniej otwarto tam po remoncie popularny dyskont.

Proponujemy zwrócić uwagę na wasze wyjście ewakuacyjne.

Nie dość że zastawione, klamki związane sznurkiem to brakuje jeszcze kluczyka do tych drzwi!

wyjście ewakuacyjne

Zgodnie z Art. 4. 1. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany: (…)

4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;

5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;

 

A także zgodnie z § 9.1. Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracodawca jest obowiązany zapewnić drogi ewakuacyjne ze wszystkich pomieszczeń obiektu budowlanego, w których mogą przebywać pracownicy, umożliwiające szybkie wydostanie się pracowników na otwartą przestrzeń. Drogi ewakuacyjne oraz dojścia do nich prowadzące nie mogą być zastawiane.

 

 

PS. Doradzamy w zakresie BHP i PPOŻ.

Leave a Comment (0) ↓