Blog

Czas pracy pracownika

Jak ustalić czas pracy pracownika? W jakich godzinach ma pracować? Czy wszyscy w firmie muszą mieć te same godziny pracy? Co zrobić żeby pracować w dogodnych dla siebie godzinach? Czy w ogóle tak można?

Można..

Art. 140(1). KP

§ 1. Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy.
§ 2. Rozkład czasu pracy może przewidywać przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy.
§ 3. Wykonywanie pracy zgodnie z rozkładami czasu pracy, o których mowa w § 1 i 2, nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i133.
§ 4. W rozkładach czasu pracy, o których mowa w § 1 i 2, ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Art 150.3 KP
Przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy zgodnie z art. 129 § 2 oraz rozkłady czasu pracy, o których mowa w art. 1401, ustala się:
1) w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi; jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 241(2)5a, albo
2) w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe.

 

Z powyższych przepisów wynika, że można zastosować w grafiku pracę np. 14-22.00 a w poniedziałek a we wtorek 9-17.00, ale trzeba to ująć jako porozumienie ze związkami zawodowymi lub z pracownikami – czas pracy pracownika może być dostosowany do niego.

Leave a Comment (0) ↓