Blog

Potrzebna drabina ?

Potrzebna drabina ?

Zastanawiałeś się kiedyś czy korzystasz z drabiny zgodnie z przepisami? Czy twoja praca jest bezpieczna? Przepisy i zdrowy rozsądek są podstawą zapewnienia sobie minimum bezpieczeństwa!

Oczywiście na wszystko są przepisy i tam możemy szukać podpowiedzi.

Drabina przystawna powinna wystawać ponad powierzchnię, na którą prowadzi, co najmniej 0,75 m, a kąt jej nachylenia powinien wynosić od 65° do 75°

Jak więc prawidłowo ustawić drabinę?

Pomocna będzie broszura Państwowej Inspekcji Pracy.

Nowy obraz

Zgodnie § 50 z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

 1. Stosowane w zakładach pracy drabiny przenośne powinny spełniać wymagania Polskich Norm.
 2. Przy używaniu drabin przenośnych niedopuszczalne jest w szczególności:
 • stosowanie drabin uszkodzonych;
 • stosowanie drabiny jako drogi stałego transportu, a także do przenoszenia ciężarów o masie powyżej 10 kg;
 • używanie drabiny niezgodnie z przeznaczeniem;
 • używanie drabiny rozstawnej jako przystawnej;
 • ustawianie drabiny na niestabilnym podłożu;
 • opieranie drabiny przystawnej o śliskie płaszczyzny, o obiekty lekkie lub wywrotne albo o stosy materiałów niezapewniające stabilności drabiny;
 • stawianie drabiny przed zamkniętymi drzwiami, jeżeli nie są one zamknięte na klucz od strony ustawianej drabiny;
 • ustawianie drabin w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i innych urządzeń – w sposób stwarzający zagrożenia dla pracowników używających drabiny;
 • wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej;
 • przenoszenie drabiny o długości powyżej 4 m przez jedną osobę.

Czasem drabina może się przydać.. Bo niestety jeśli jej nie mamy szukamy innych rozwiązań.. niekoniecznie jest wtedy bezpiecznie..

d1

Leave a Comment (0) ↓