Blog

Posts Tagged rozporządzenie ws ogólnych przepisów bhp

Bezpieczna praca na rusztowaniu.

Bezpieczna praca na rusztowaniu.

Jeśli szukamy informacji o rusztowaniach pierwszym naszym tropem będzie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jednak tam w § 109 odsyłają do innych przepisów (Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach.). Odrębne przepisy czyli jakie/które?

Konkretnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Rozdział 8. Rusztowania i ruchome podesty robocze.

A tam..

(więcej…)

Posted in: Bez kategorii, O firmie

Leave a Comment (0) →

Potrzebna drabina ?

Potrzebna drabina ?

Zastanawiałeś się kiedyś czy korzystasz z drabiny zgodnie z przepisami? Czy twoja praca jest bezpieczna? Przepisy i zdrowy rozsądek są podstawą zapewnienia sobie minimum bezpieczeństwa!

Oczywiście na wszystko są przepisy i tam możemy szukać podpowiedzi.

Drabina przystawna powinna wystawać ponad powierzchnię, na którą prowadzi, co najmniej 0,75 m, a kąt jej nachylenia powinien wynosić od 65° do 75°

Jak więc prawidłowo ustawić drabinę?

(więcej…)

Posted in: Bez kategorii, O firmie

Leave a Comment (0) →

Udzielanie pierwszej pomocy

Zraniłeś się? Przeciąłeś się? Ranny potrzebujesz ratunku?

Pomocy powinien Ci udzielić w szczególności pracodawca. Tak! W jaki sposób? Albo samodzielnie, albo poprzez wyznaczenie i przeszkolenie grupy pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez lekarza, pielęgniarkę lub ratownika medycznego.

Pracodawca może czy musi zapewnić sprawne udzielanie pierwszej pomocy?! Musi zapewnić punkty pierwszej pomocy.

 

Gdzie znajdziemy konkretną podpowiedź?

(więcej…)

Posted in: Bez kategorii, O firmie

Leave a Comment (0) →