Blog

Posts Tagged Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Bezpieczna praca na rusztowaniu.

Bezpieczna praca na rusztowaniu.

Jeśli szukamy informacji o rusztowaniach pierwszym naszym tropem będzie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jednak tam w § 109 odsyłają do innych przepisów (Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach.). Odrębne przepisy czyli jakie/które?

Konkretnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Rozdział 8. Rusztowania i ruchome podesty robocze.

A tam..

(więcej…)

Posted in: Bez kategorii, O firmie

Leave a Comment (0) →