Blog

Posts Tagged hydranty

Gdzie jest hydrant zewnętrzny ?

Gdzie jest hydrant zewnętrzny ?

Szukamy hydrantu zewnętrznego? Nie powinno być z tym problemu, ponieważ zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych:

  1. hydranty powinny być usytuowane w miejscach dostępnych z głównych dróg komunikacyjnych na terenie jednostki osadniczej;
  2. miejsce usytuowania hydrantu należy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami wraz z podaniem na znaku dodatkowym wielkości charakterystycznych hydrantu;
  3. przy hydrancie należy przewidzieć stanowisko czerpania wody o wymiarach zapewniających swobodny dostęp do hydrantu;
  4. na stanowisku czerpania wody należy umieścić zakaz parkowania.

 

Tak powinno być.. ale jak jest czasem w praktyce?

(więcej…)

Posted in: Bez kategorii, O firmie

Leave a Comment (0) →