Blog

Posts Tagged orzeczenie lekarskie

Orzeczenie lekarskie a wypadek przy pracy

Orzeczenie lekarskie a wypadek przy pracy

Orzeczenie lekarskie a wypadek przy pracy ? Orzeczenie lekarskie jako zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy?

Tak może się zdarzyć…

Jako przyczynę wypadku można potraktować dopuszczenie do pracy, gdy aktualnego zaświadczenia lekarskiego nie było lub – gdy zawierało ono błędną ocenę zdolności do wykonywania pracy (pod warunkiem, że pracodawca ma świadomość takiej sytuacji).

Przykładem może być wyrok Sądu Najwyższego z 18 marca 2015 roku, I PK 162/14…

(więcej…)

Posted in: Bez kategorii, O firmie

Leave a Comment (0) →