Blog

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony

Od 22 lutego 2016 r. obowiązują nowe zasady zawierania umów o pracę – a dokładniej dotyczy to zagadnienia „umowa o pracę na czas określony” u jednego pracodawcy.

Zmiany wprowadziły ograniczenie liczby umów zawartych na czas określony do nie więcej niż 3 a maksymalny łączny czas trwania w/w umów (bez względu na ewentualne przerwy)  to 33 miesiące.

Ten limit jest na całe życie i nie będzie się zerował nawet po długiej przerwie pomiędzy kolejnymi okresami zatrudnienia w tej samej firmie na tym samym stanowisku.

Limity te nie obowiązują w razie zawarcia umowy na czas określony:

  • w celu zastępstwa innego pracownika lub do wykonywania prac dorywczych czy sezonowych,
  • na okres kadencji,
  • w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

Przekroczenie limitów

jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umów o pracę na czas określony przekroczy 33 miesiące lub liczba takich umów przekroczy trzy, to od następnego dnia po upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony pracownik będzie traktowany jak zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)

Leave a Comment (0) ↓