Blog

Urlop ojcowski – skrót informacji w pigułce

Urlop ojcowski – skrót informacji w pigułce

Drogi ojcze! Kochany Tatusiu! Tato. Taktu. Tatuniu. Nie ma znaczenia jak mówi lub będzie mówiło do ciebie twoje dziecko! Ważne żebyś był pierwszym najważniejszym mężczyzną w życiu dziecka! Na pewno pomoże ci w tym urlop na nawiązanie tych pierwszych więzi między Tobą Tatusiu a Twoim potomkiem lub potomkinią.

Urlop ojcowski ? Tzn.? Jaki urlop? Jak długi?

Nowy obraz (31)

Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż (Art. 182(3)):

  1. do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo
  2. do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Urlop ojcowski udzielany jest na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Pamiętajmy, że zgodnie z Art. 183(1) – tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym.

Od 2 stycznia 2016 r. nastąpią zmiany w urlopie ojcowskim. Kliknij i sprawdź co się zmieni!

Leave a Comment (0) ↓