Blog

Zmiany w urlopie ojcowskim od 2016

Zmiany w urlopie ojcowskim od 2016

Nie tak dawno pisaliśmy o urlopie ojcowskim i możliwościach jego wykorzystywania. A tak naprawdę o jednym możliwym sposobie korzystania – czerpanie pełnej przyjemności z urlopu ojcowskiego to dwa pełne tygodnie do wykorzystania w pierwszym roku życia dziecka.
Oczywiście można zadeklarować mniej niż dwa tygodnie, ale ze świadomością że reszta dni urlopu przepada!

Ale to się ma zmienić.

Od 2 stycznia 2016 r. nastąpią zmiany w urlopie ojcowskim.

Jak długo będzie trwał urlop ojcowski? Czy można go będzie podzielić? W jakim okresie go wykorzystać?

Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż (Art. 182(3)):

  1. do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
  2. do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Urlop ojcowski udzielany jest na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Kolejną zmianą jest fakt, że urlop ojcowski można podzielić na 2 części a każda z nich nie krótsza niż 1 tydzień – dzielimy urlop na pół lub korzystamy z wcześniejszej opcji czyli wykorzystujemy ciągiem 2 tygodnie.

Pamiętajmy, że zgodnie z Art. 183(1) – tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym.

Leave a Comment (0) ↓