Blog

Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy

Często zapominany a szkoda bo to zupełnie dodatkowy urlop – dodatkowy jeden lub dwa dni. Urlop okolicznościowy to coś co warto pamiętać!

Jednak myli się ten kto będzie chciał szukać informacji na temat zasad przyznawania urlopu okolicznościowego w Kodeksie Pracy. Prawidłowym tropem będzie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 281)

Zgodnie z paragrafem 15. tego dokumentu pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika:

Urlop okolicznościowy na 1 dzień – w razie:

  • ślubu dziecka pracownika
  • zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

 

Urlop okolicznościowy na 2 dni – w razie:

  • ślubu pracownika
  • urodzenia się jego dziecka
  • zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,

 

Pracodawca ma obowiązek pozytywnie rozparzyć nasz wniosek ale ma prawo poprosić o potwierdzenie zaistnienia sytuacji będącej podstawą udzielenia urlopu okolicznościowego.

Dokumentami takimi są:
  • odpis skróconego aktu urodzenia dziecka,
  • odpis aktu małżeństwa,
  • odpis aktu zgonu.
Leave a Comment (0) ↓