Blog

Posts Tagged odpowiedzialność odszkodowawcza

Pracownik bez szkolenia BHP?

Pracownik bez szkolenia BHP?

Zgodnie z Art. 237 (3) ustawy – Kodeks Pracy: Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Jakie sankcje prawne przewidziane są dla pracodawcy, który dopuści pracownika do pracy bez szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

(więcej…)

Posted in: Bez kategorii, O firmie

Leave a Comment (0) →