Blog

zmiany w urlopie rodzicielskim od 2016 (część 1)

zmiany w urlopie rodzicielskim od 2016 (część 1)

Od 2 stycznia 2016 czeka nas sporo zmian dotyczących urlopu rodzicielskiego.

A ponieważ zmian jest dużo podzielimy je na część pierwszą oraz część drugą.

Zobacz część 2 

W wielkim skrócie:

  • włączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego
  • ​możliwość wykorzystania części urlopu rodzicielskiego (16 tygodni) do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat, a więc nie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim,
  • zmienia liczbę części, w jakich można wykorzystywać urlop rodzicielski z nie więcej niż 3 na nie więcej niż 4,
  • proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego w sytuacji gdy łączy się go z pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy,

 

A w szczegółach..

1. ujednolicenie zasad i systemu urlopów związanych z narodzinami dziecka poprzez włączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego

Począwszy od dnia 2 stycznia 2016 r. obowiązywać będą dwa rodzaje urlopów związanych z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (podstawowy), którego wymiar pozostanie bez zmian oraz urlop rodzicielski, którego wymiar wynosić będzie do 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 34 tygodni w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie. Nie zmieni się natomiast łączna długość płatnych urlopów związanych z narodzinami dziecka. (Teraz obowiązuje urlop macierzyński podstawowy 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (od 31 do 37 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci), dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 8 tygodni w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci oraz z urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni)

 

2. wprowadza się możliwość wykorzystania części urlopu rodzicielskiego  w wymiarze do 16 tygodni w terminie do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat, a więc nie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim

 

3. zmienia liczbę części, w jakich można wykorzystywać urlop rodzicielski z nie więcej niż 3 na nie więcej niż 4

Od 2 stycznia 2016 urlop rodzicielski będzie przysługiwał bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego (obecnie podstawowego). Będzie go można wykorzystać jednorazowo albo w nie więcej niż 4 częściach i nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 rok życia. W przypadku korzystania z urlopu w częściach, części te również będą musiały przypadać bezpośrednio jedna po drugiej. Niemniej jednak nowe przepisy wprowadzają też możliwość udzielenia maksymalnie 16 tygodni urlopu rodzicielskiego w terminie, który nie przypada bezpośrednio po poprzedniej części urlopu. To rodzicie dziecka zdecydują, czy będą chcieli skorzystać z tej opcji, a jeśli tak, to kiedy (np. w czasie adaptacji dziecka do przedszkola, rozpoczęcia przez nie szkoły, czy w innym okresie). (Teraz urlop rodzicielski przysługuje bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze. Urlop rodzicielski można wykorzystać w pełnym albo niepełnym wymiarze, w jednej, dwóch lub trzech częściach. Części te nie muszą być równe, ale każda z nich musi obejmować minimum 8 tygodni i następować bezpośrednio jedna po drugiej.

 

4. wprowadza proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego w sytuacji, gdy łączy się go z pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy

Od 2 stycznia 2016 łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż ½ etatu nadal będzie możliwe. W takiej sytuacji wymiar urlopu rodzicielskiego będzie jednak wydłużony proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie łączenia korzystania z tego urlopu (lub jego części) z pracą, maksymalnie do 64 tygodni (w przypadku korzystania z urlopu rodzicielskiego udzielonego na jedno dziecko) lub do 68 tygodni (w przypadku korzystania z urlopu rodzicielskiego udzielonego na dwoje lub więcej dzieci urodzonych przy jednym porodzie). Przykładowo: pracownik łączy 8 tygodni urlopu rodzicielskiego z pracą w  wymiarze połowy pełnego wymiaru czasu pracy i w okresie, o który nastąpi proporcjonalne wydłużenie urlopu nie zamierza pracować.

Obliczenia:
8 tygodni urlopu rodzicielskiego x ½ etatu (wymiar czasu pracy, w którym pracownik zamierza wykonywać pracę) = 4 tygodnie (wymiar urlopu rodzicielskiego, o który nastąpi proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego).
W takim przypadku pracownikowi wydłuży się wymiar urlopu rodzicielskiego (niełączonego z wykonywaniem pracy) o 4 tygodnie.

(Teraz korzystając z urlopu związanego z narodzinami dziecka można jednocześnie pracować w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, u pracodawcy udzielającego tego urlopu i w wymiarze nie wyższym niż ½ etatu. Na tych samych zasadach, jak w przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego, możliwe jest łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu.)

 

Źródło: http://www.rodzicielski.gov.pl/aktualnosci

Leave a Comment (0) ↓