Blog

Zmiany w urlopie rodzicielskim od 2016 (część 2)

Zmiany w urlopie rodzicielskim od 2016 (część 2)

Od 2 stycznia 2016 czekają nas spore zmiany w urlopie rodzicielskim.

A ponieważ zmian jest dużo podzielimy je na część pierwszą oraz część drugą.

Zobacz część 1 

W wielkim skrócie:

  • wprowadza możliwość wymieniania się opieką nad dzieckiem i przysługującym z tego tytułu urlopem rodzicielskim i zasiłkiem macierzyńskim za czas takiego urlopu przez rodziców, z których jedno jest pracownikiem a drugie jest objęte ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa z innego tytułu, np. prowadzi własną działalność gospodarczą,
  • umożliwia wykorzystanie corocznego zwolnienia od pracy w związku z wychowywaniem przynajmniej jednego dziecka nie tylko w dniach (2 dni), ale także w godzinach (16 godzin) – zgodnie z wyborem pracownika.
  • możliwość rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie, za zgodą pracodawcy,
  • umożliwienie korzystania z urlopu rodzicielskiego oraz urlopu wychowawczego przez oboje rodziców (w każdym czasie – ograniczeniem jest wymiar urlopu, który nie może być przekroczony),
  • poszerzenie kręgu osób uprawnionych do dzielenia się uprawnieniem do urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz zasiłku macierzyńskiego o najbliższych członków rodziny w sytuacji śmierci  mamy dziecka, porzucenia przez nią dziecka lub gdy mama dziecka jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
  • wydłużenie do 21 dni po porodzie terminu składania wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (tzw. długi wniosek),
  • wydłużenie do 21 dni terminu na złożenie wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego albo ich części.

 

A szczegółowo..

1. wprowadza możliwość wymieniania się opieką nad dzieckiem i przysługującym z tego tytułu urlopem rodzicielskim i zasiłkiem macierzyńskim za czas takiego urlopu przez rodziców, z których jedno jest pracownikiem a drugie jest objęte ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa z innego tytułu, np. prowadzi własną działalność gospodarczą

Od 2 stycznia 2016 Jeśli mama dziecka jest ubezpieczona z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i będzie pobierać zasiłek macierzyński przez okres 20 tygodni, czyli przez okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, to tata dziecka będący pracownikiem będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego na to dziecko. (Teraz Tata dziecka będący pracownikiem nie może korzystać z urlopu rodzicielskiego w sytuacji gdy np. mama dziecka jest ubezpieczona z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.)

 

2. wydłuża okres wykorzystywania urlopu ojcowskiego do ukończenia przez dziecko 2 roku życia

Od 2 stycznia 2016 wymiar urlopu ojcowskiego będzie wynosił do dwóch tygodni, jednak pracownik, który został tatą będzie miał więcej czasu na jego wykorzystanie, bo aż do ukończenia przez swoje dziecko 24 miesiąca życia. Będzie miał również możliwość podzielenia urlopu na 2 części i skorzystania z każdej z nich w wybranym przez siebie momencie. (Teraz Pracownikowi, który został tatą przysługuje urlop ojcowski, niezależnie od urlopu macierzyńskiego mamy dziecka.
 Urlop ojcowski wynosi 2 tygodnie i można go wykorzystać w dowolnym czasie od narodzin dziecka do ukończenia przez nie 1 roku życia, a więc również w czasie korzystania przez mamę dziecka z podstawowego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego.)

 

3. umożliwia wykorzystanie corocznego zwolnienia od pracy w związku z wychowywaniem przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat nie tylko w dniach (2 dni), ale także w godzinach (16 godzin) – zgodnie z wyborem pracownika

Od 2 stycznia 2016 Mama lub tata dziecka uprawnieni do zwolnienia od pracy z tytułu wychowywania dziecka w wieku do lat 14 sami zdecydują, czy będą woleli wykorzystać to zwolnienie w dniach (2 dni) czy godzinach (16 godzin). Sposób skorzystania z takiego zwolnienia w danym roku kalendarzowym będzie trzeba określić w pierwszym wniosku o jego udzielenie złożonym w danym roku.
Przykładowo: wnosząc o udzielenie takiego zwolnienia w godzinach w pierwszym wniosku (np. 6 godzin), pracownik będzie mógł do końca danego roku wnioskować o udzielenie zwolnienia wyłącznie w wymiarze godzinowym (pozostałych 10 godzin). (Teraz Pracownikowi przysługują 2 dni zwolnienia od pracy w roku kalendarzowym z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat.)

 

Źródło: http://www.rodzicielski.gov.pl/aktualnosci

Leave a Comment (0) ↓